top of page

DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, berichten wij u hierbij dat openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit bericht en haar bijlagen niet is toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u vriendelijk verzocht ons hieromtrent te berichten en het bericht en alle bijlagen te verwijderen. De seniorenraad Roermond heeft dit bericht gecontroleerd op virussen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de e-mail verstuurd is. Controleer eventueel aanwezige bijlagen altijd op virussen. De seniorenraad Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

bottom of page