1 juli | Service Gilde: Stadswandeling

Beste wandelaars, eindelijk, we gaan weer. De ‘eerste donderdag van de maand’ (stads)wandeling gaat van start!

Start: Donderdag 1 juli om 13.30 uur

vanaf ‘t Paradies

Munsterstraat 61

6041 GA Roermond


!!! GRAAG VOORAF AANMELDEN VIA EEN MAILTJE NAAR: petervc@home.nl dit i.v.m. de groepsgrootte van 25 max.


Architectuur van een van de 1e stadsuitbreidingen

Eeuwenlang was de weg naar de Kapel, waar toen een paar huizen en boerderijen omheen lagen, een bochtige veldweg. Die liep vanaf de Zwartbroekpoort naar de Roer en na de Roerbocht bij het huidige Kruiskapelletje, weer richting Roerbedding, en nam daar het ook nu nog bestaande lager gelegen voetpad achterlangs, de pas veel later op de steilrand gebouwde huizen van de laan. Het was slechts een processieweg naar de Kapel. Mede door de reclame van pastoor Guilhelmi van Maasniel - die een bedevaart naar Rome maakte - in zijn als boek uitgegeven reisverslag, kreeg de Kapel als bedevaartsplaats een boost. In de 2e helft van de 17e eeuw kwamen er steeds meer processies naar de Kapel. De magistraat van Roermond wilde uit veiligheid een brede en rechte weg aanleggen, en ook zou het dan een goede verbinding worden vanuit de stad op de aloude Keulse en Gulikse heerbaan, die voorheen via de opgeheven Maasnielder poort naar de stad leidde. De aanleg startte in 1730. (pas in 1865, door de Roer ietwat te verleggen, loopt de weg helemaal rechttoe- rechtaan naar de Kapel) Beplanting: iepen aan weerskanten en bij de Kapel 9 linden. De Fransen maakten er na de bezetting in december 1792 korte metten mee: alle bomen werden gekapt.


In november 1810 begon men pas met herplanting: het werden nu twee dubbele rijen lindebomen.

In 1915/1916 kwam er ook het smalspoor te lopen van de tramverbinding met de Roerstreek. In 1935 werd de weg geasfalteerd en werden de voetpaden betegeld. In 1940 waren er nog 453 van de oorspronkelijke 590 bomen over. Bij de inval op 10 mei liet de hindernisafdeling, om de Duitse opmars te frustreren, een aantal bomen omvallen; in 1944 liet de bezetter de toppen uit 90 bomen halen voor een beter uitzicht voor het afweergeschut, en in 1945 liet men 47 bomen omvallen om de opmars van de Geallieerden te bemoeilijken. In 1946 werd alles wat nog stond gekapt, en kwamen er nog maar 2 boomrijen in plaats van 4, teneinde het verkeer meer ruimte te geven. In 1963 al moest door aanpassing van de spoorbomen de weg breder worden om de soorten verkeer gescheiden te houden: er werd gerooid en de laan was boomloos tot 1970: toen was er herplant, nu van Turkse hazelaars die niet zo sterk bleken, bij het werken en aanleggen van nutsvoorzieningen. De overgeblevenen bomen werden bij de herinrichting van de laan in 1997 verwijderd, en er kwamen nu platanen.

En nu in 2021 is het weer zover: stichting Ruimte heeft de laan omgedoopt tot KAPellerlaan op de cover van haar kwartaalblad, en men zich afvraagt of de allure van de laan van weleer, ooit terug zal komen.

Maar ..” elk nadeel hep se voordeel..” zei de grote filosoof uit Betondorp eens: we kunnen nu wél de architectuur bewonderen: de Kapellerlaan was de eerste plek, vóór de singels nog, waar onder andere directeuren en gegoeden burgers neerstreken, globaal na 1860. Het voorbeeld van Nederlands grootste architect, Pierre Cuypers, werd nagevolgd door leerlingen, concurrenten of leerlingen aan de Teekenschool: onder andere Berbers, Bertrams, Bongaerts, Corbeij, Corsten, Cuypers zelf, Delsing, Dupont, Franssen C., Franssen J., Gabriels, Hornikx, Janssens, Jorna, Kayser, Klappers, Langenhoff, Van Lokhorst, Luyten, Nijskens, Pollaert, Rammers, Rouleau, Van der Schuit, Smeets ( -Verhaegh), Smeets (-Hanssen), Speetjens ontwierpen woningen.


De wandeling is voor eigen risico en gaat onder alle weersomstandigheden door en… deelnemen aan de (stads)wandeling is GRATIS!