Proteion


Wij zijn Proteion, een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Het is ons werk u te helpen als de jaren gaan tellen en u zorg en ondersteuning nodig heeft om actief te blijven en van uw leven te genieten. Meer info: Proteion

Met aandacht en daadkracht bieden wij elke dag goede zorg en ondersteuning.

Een totaalpakket van zorg en diensten, passend bij wat onze cliënt nodig heeft. Zo dragen we bij aan een goed en waardig leven, zo zelfstandig en zo thuis als mogelijk.