top of page

Stichting Gehandicapten Platform Roermond


Een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot erkend overlegorgaan van de gemeente Roermond.


Meer info: Stichting Gehandicapten Platform Roermond

bottom of page