top of page

Servicegilde: kennis, kunde en ervaring belangeloos voor u


Projecten van het ServiceGilde

SamenBuiten beoogt minder geïntegreerde buitenlanders kennis te laten nemen van de natuur en cultuur van Nederland / Limburg.

Meer info: SamenBuiten

Anderstaligen bij elkaar brengen om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

Meer info: SamenSpraak


Deskundige docenten helpen u persoonlijk met vragen over uw Windows of Apple pc, met vragen over uw laptop, tablet of smartphone.

Meer info: ComputerCafé

bottom of page