Stichting Stuurgroep 55+ Herten


Stichting Stuurgroep 55+ Herten organiseert activiteiten voor ouderen in de dorpskern Herten, zoals Meer bewegen voor Ouderen, Nordic Walkinggroep, bridgen en samen uit eten. Ook worden informatiebijeenkomsten en lezingen georganiseerd. Na het opstarten van een activiteitengroep draagt men het over aan de betreffende groep. Info: www.stuurgroep55plusherten.nl

Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie van 'Senioren Roermond' geen aansprakelijkheid

Volg ons op Facebook

  • White Facebook Icon

©2017 Senioren Roermond | Design Creative Impact Point