Stichting Stuurgroep 55+ Herten


Stichting Stuurgroep 55+ Herten organiseert activiteiten voor ouderen in de dorpskern Herten, zoals Meer bewegen voor Ouderen, Nordic Walkinggroep, bridgen en samen uit eten. Ook worden informatiebijeenkomsten en lezingen georganiseerd. Na het opstarten van een activiteitengroep draagt men het over aan de betreffende groep. Info: www.stuurgroep55plusherten.nl