Raad van Ouderen


De Raad van Ouderen functioneert voor de seniorenverenigingen als hun overkoepelend orgaan, waarbij de seniorenverenigingen hun volledige zelfstandigheid behouden.

De samenwerkende senioren- en ouderenverenigingen organiseren op

10 augustus 2022 weer een informatieve en gezellige dag voor senioren bij Stox Tuincentrum in Roermond onder de naam “Senioren in het groen”.

Zie hier de video van deze dag in 2019.

De belangrijkste taak van de Raad voor Ouderen is het bieden van een platform voor belangenbehartiger en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Voorzitter (Gerard) G. Benthem,

telefoon 0475 - 331796

Secretaris J.P.G. Beek

Telefoon 0475501840 / 0619451877

e-mail: raadvanouderen@gmail.com