Blazersklas


Orkest Da Capo is opgericht in 2014

Iedere woensdagavond repeteert het seniorenorkest onder leiding van Harry Wolters. De groep bestaat uit senioren die vroeger muziek hebben gemaakt. Maar ook uit mensen die dit nog nooit hebben gedaan. Het resultaat is geweldig. Heeft u interesse? Neem contact op met Harry Wolters, hij zal u graag helpen

De Keuninklikke heeft zo’n veertig volwassenen enthousiast weten te krijgen (weer) een instrument te leren bespelen.

Wekelijks komt deze groep bij elkaar om samen muziek te maken onder leiding van de dirigent.

Repetities met de groep worden afgewisseld met lessen per instrumentengroep, gegeven door diverse vakdocenten aan de hand van de Yamaha-methode ‘Essential Elements’.

Muzikanten uit deze groep kunnen doorstromen naar de Jeugdharmonie of naar de Grote Harmonie.

Orkest Da Capo verzorgt regelmatig samen met de grote harmonie, de samenspeelgroep en de jeugdharmonie optredens.

Dit initiatief van De Keuninklikke ontvangt een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer weten? Lid worden? Meer info:

#TaalenCultuur