top of page

Roerstreekmuseum


Het Roerstreekmuseum is sinds 2014 een gecertificeerd museum. Behalve de museumcollectie van honderden artefacten, fossielen en gesteenten, bezit de vereniging 20.000 dia’s en 40.000 foto’s, een dertigtal in eigen beheer geproduceerde films en een goedgevulde bibliotheek met boeken, maar ook veel jaargangen van tijdschriften, landkaarten, wandel- en fietsroutes en ongeveer 250.000 zogenoemde bidprentjes. Dit alles wordt verkregen door opgravingen, schenkingen, legaten en bruikleen. Maar ook door diverse acties van werkgroepen, zoals het catalogiseren van bidprentjes, het produceren van een film over de bevrijding van de Roerdriehoek, abonnementen op tijdschriften, het actueel houden van de museumbibliotheek en het verkennen van de omgeving door wandelingen en fietstochten.

Elk jaar vinden er diverse activiteiten plaats, zoals excursies, wandelingen, fietstochten en lezingen.

Meer info: Roerstreekmuseum


bottom of page