Stichting Groen Licht


Wij zijn een stichting die hulp bieden aan vluchtelingen , statushouders ,arbeidsmigranten en laaggeletterden.

Onze hulp bestaat uit het begeleiding naar een betere deelname in onze maatschappij .

Wij willen anderstaligen en laaggeletterde Nederlanders helpen de taal te beheersen,

want taal is de basis voor maatschappelijke participatie en re-integratie.

Ook doen wij aan coaching en begeleiding en maatwerktraining.

Wij zijn al jaren met succes actief in Venlo , en willen dit uitbreiden naar Roermond .

Want ook daar kunnen wij een helpende hand uitreiken.

Met grote vreugde willen wij U mede delen dat wij per: feb. 2020 op de Keulsebaan 506 in het gezondheidscentrum De Boog in Roermond starten met onze stichting Groenlicht.

Meer informatie: Stichting Groenlicht