Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie van 'Senioren Roermond' geen aansprakelijkheid

Volg ons op Facebook

  • White Facebook Icon

©2017 Senioren Roermond | Design Creative Impact Point

9 mrt | Aan de slag met aanpak eenzaamheid; doet u mee?

 

Op dinsdag 14 januari is het actieplan aanpak eenzaamheid gepresenteerd. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in ‘t Paradies hebben veel betrokken organisaties constructief meegedacht over eenzaamheid onder de oudere inwoners van Roermond.

 

Het actieplan aanpak eenzaamheid heeft vorm gekregen door de inbreng van  organisaties die zich betrokken voelen bij het thema eenzaamheid onder ouderen. Ook de inbreng van ouderen zelf is belangrijk geweest bij de totstandkoming van het actieplan.

 

Uitnodiging

 

Er zijn nu dus heel concrete plannen waar verschillende organisaties mee aan de slag gaan. Zo is er al een cursus gestart voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid, zijn er trainingen voor vrijwilligers en professionals en ontstaan er nieuwe initiatieven die mensen met elkaar in contact brengen.

 

Bij deze plannen is de inbreng van de mensen om wie het gaat onmisbaar. De gemeente wil daarom graag in contact blijven met ouderen die eenzaamheid bij zichzelf of een ander herkennen.

 

Op maandag 9 maart, van 14.00 – 16.00 uur nodigen wij u dan ook graag uit om met ons de concrete plannen door te nemen en uw kijk op de plannen met ons te delen. Deze middag is bedoeld voor inwoners van Roermond en zal plaatsvinden in de Tuinzaal van het gemeentehuis.

Heeft u eerder vragen of opmerkingen over het actieplan of de bijeenkomst op 9 maart, dan kunt u contact

opnemen met Sergio van Santvoort, projectleider eenzaamheid: 06-21660846, of sergiovansantvoort@roermond.nl

 

Ook kunt u zich bij hem aanmelden voor 9 maart.

Deel op Facebook
Please reload