Actief Roermond: Sterk in vrijwilligerswerk


Actief Roermond, wil zoveel mogelijk mensen vanuit hun passie en talenten in beweging brengen om zich in te zetten voor de buurvrouw, die meneer op de hoek, het buurtfeest en de sportvereniging. Eigenlijk gewoon voor elkaar! Hoe dan? Als organisatie brengt actief Roermond op een laagdrempelige manier vrijwilligerswerk onder de aandacht middels hun website die voorzien is van een vacaturebank. Potentiële vrijwilligers kunnen hier zoeken naar passende activiteiten en bij interesse rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.

Mensen die geïnteresseerd zijn, maar niet digitaal vaardig zijn of vragen hebben kunnen altijd een afspraak maken met een van de adviseurs. Samen worden dan de wensen met betrekking tot vrijwilligerswerk in kaart gebracht en kunnen er vervolgstappen worden gezet richting een organisatie. Om vrijwilligers goed uit te rusten voor hun vrijwilligerswerk worden er met regelmaat deskundigheid bevorderende workshops of inspiratiesessies aangeboden waar men gratis aan deel kan nemen. Ook is er op de website een leuk aanbod van diverse waarderingsactiviteiten te vinden waar vrijwilligers en actieve bewoners uit de gemeente Roermond gratis aan deel kunnen nemen.


Naast het ondersteunen van vrijwilligers bij het zoeken en uitvoeren van hun vrijwilligerswerk staan wij ook klaar voor vrijwilligersorganisaties. Denk daarbij aan het ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligers, het plaatsen van vacatures, maar ook het begeleiden van besturen bij diverse vraagstukken en het geven van (in-company) trainingen. Daarnaast kunnen de medewerkers ook worden ingezet als een organisatie het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld wil behalen. De afgelopen jaren hebben we met tal van vrijwilligersorganisaties kennis mogen maken en hebben we gezien dat de vrijwillige energie in de gemeente Roermond groot is.


Verbinden – Ontwikkelen – Informeren – Adviseren – Waarderen

Dit zijn de 5 pijlers waar het bij ons om draait en die wij graag samen met vrijwilligers, actieve bewoners en vrijwilligersorganisaties in Roermond uitdragen.


Zijn er naar aanleiding van dit artikel vragen of heeft met behoefte aan een gesprek neem dan contact op met Actief Roermond via info@actiefroermond.nl of bel 0475-345135

Meer info: https://www.actiefroermond.nl/


Wij kunnen je ondersteunen met het verbreden van kennis en vaardigheden en je in contact brengen met organisaties die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Ons team bestaat uit twee deskundige adviseurs, die ook ingezet kunnen worden als Goed Geregeld Adviseur.

Voor het actuele aanbod ga naar onze website www.actiefroermond.nl


Actief Roermond, sterk in vrijwilligerswerk