Senioren Cursussen valpreventie starten weer.


De Cursussen "In Balans" (valpreventie) starten op verschillende locaties in Roermond

Cursus In Balans

Veel mensen willen graag thuis blijven wonen. Bekend is echter dat ouderen vaker neigen te vallen. Dit kan ernstige gevolgen hebben waardoor u niet meer thuis kunt wonen. U kunt hieraan iets doen met de cursus ‘In Balans’. Deze cursus maakt de kans op vallen kleiner.