top of page

Do 2 en Zo 5 feb | ServiceGilde: Wandeling door en langs een oude Maasbedding


Door en langs een oude Maasbedding.. ín de stad Roermond.

Start: op de parkeerplaats bij zwembad De Roerdomp, Achilleslaan 2C 6042 JV

Roermond, donderdag 2 febr. 13.30 uur en zondag 5 febr. 10.30 uur.


Het Limburgse land is in de oertijd gevormd door Rijn en Maas na de Elster- ijstijd,

zo’n 700.000 jaar geleden. Maas en rijn samen begonnen het hoogterras wat

Limburg toen was in te slijpen. Samen met de bewegingen in de aardkorst- dalingen

en stijgingen van andere gedeeltes, ontstond zo het tegenwoordige reliëf van

heuvelland, en horsten en slenken. In de beddingen kwamen afzettingen van slib en

grind; door het wisselen van bedding vinden we dus tegenwoordig grind ook op

andere plekken.


De Rijn ging zo’n 370.000 jaar geleden naar de huidige bedding en de Maas ging

door met inslijpen en vormde het midden- en laagterras; na de laatste ijstijd 12.000

jaar geleden, sleep de Maas de huidige en de nog herkenbare beddingen in, en

soms ook nog in het holoceen, de periode van 12.000 jaar geleden tot heden.


Door de wind kwamen er nu nog bestaande zandafzettingen, heuvels of na

afgravingen soms toch nog herkenbare hoogtes: steilranden.

Herkenbare hoogtes: in Maasbracht: het Kruchterveld bij de middeleeuwse

nederzetting Cruchten (daar zou mijn familienaam wel eens vanaf kunnen komen).

In Merum de Drususberg (rond 1880 afgegraven), en de verhoging waar de

Oudenborg ligt, in Herten de Kerkberg. In Roermond de Christoffelberg, in 1388

grotendeels afgegraven, en door Maas en Roer ook afgeslagen: het huidige

Buitenop. In Leeuwen de Trutgenkamp. Aan de overkant van de Maas: de

kerkbergen in Heel, Beegden, Horn, waar ook het kasteel ligt, voor Buggenum de

Kikkerberg en de hoogte met boerderij De Melenborgh.


De Maas veranderde dus vaker van bedding, er zijn genoeg verlande en verploegde

verlaten beddingen aan te wijzen op de kaart.

Soms werd een verlaten Maasbedding ingenomen door een ándere waterloop: in

Maasniel door de Nielderbeek, de Swalm in Swalmen en de Roer op meerdere

plekken bij/rond Roermond.


Met deze wandeling- bínnen de bebouwde kom van Roermond, gaan we zien wat we

van bovenstaand kunnen herkennen. We hebben het over oude bebouwing, én we

nemen ook laaghangend fruit, hedendaagse dingen mee.


Tip: bij zonnig weer kan een zonnebril dienstig zijn.


Peter


bottom of page