top of page

Hengelsportvereniging de Rietvoorn Ool


De Maas als viswater is uniek in Nederland en is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. Er komen 41 vissoorten in deze statige stroom voor, waaronder: kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm.


Wij beheren de visstand in de Maas, Roer, Hambeek en de Maasplassen in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is, de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als zalm en zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken.


Wat doen wij verder?

  • Verwerven van loop- en visrechten op wateren die voor de sportvisserij van belang zijn;

  • Verwerven van kennis om visserijkundig beheer te kunnen voeren;

  • Stimuleren van de hengelvangstregistratie;

  • Herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren;

  • Streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd;

  • Bevorderen en in stand houden van natuur- en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn;

  • Behartigen van belangen van sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

Welke vergunningen verstrekken wij?

  • Loop- en visrechten voor de Roer, stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer en Hambeek;

  • Landelijke - en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn.

Comments


bottom of page