top of page

Hulp bij dementie, Midden-Limburg


Persoonlijk en professioneel begeleider voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.


Wanneer komt de casemanager dementie in beeld?

De huisarts kan een casemanager voor u inzetten op het moment dat er een vermoeden van dementie is, of iemand al een diagnose dementie heeft.


Welke hulp kunt u van de casemanager dementie verwachten?

De casemanager komt bij u op huisbezoek en zal de situatie in kaart brengen. Als er nog geen diagnose dementie gesteld is, zal de juiste arts/specialist hiervoor bij de situatie betrokken worden. Vervolgens zal gedurende het hele verdere traject alle hulp, die er eventueel thuis nodig is, in worden gezet. De casemanager houdt het overzicht over deze hulpverleners en zorgt dat deze met elkaar contact houden. De casemanager blijft uw aanspreekpunt en kunt u altijd benaderen bij vragen of problemen. Ook regelt de casemanager overleggen (MDO’s) waarbij alle hulpverleners en de familie zitten en waarbij de situatie en doelen worden besproken. Uiteraard kan de casemanager dementie u voorzien van informatie en tips mbt het dementieproces en de omgang met degene met dementie.


Voor wie is de hulp van de casemanager dementie bedoeld?

De casemanager geeft ondersteuning en begeleiding aan degene met dementie, maar ook aan de mantelzorger. De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de thuissituatie van iemand met dementie. De casemanager zal er alles aan doen om, met adviezen en de inzet van juiste hulpverlening de (thuis)situatie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te regelen.


Hulp bij Dementie biedt u steun en informatie


Wij willen er samen met u voor zorgen dat degene met dementie zo lang mogelijk veilig en fijn in zijn eigen omgeving kan blijven wonen en de mantelzorger zo goed mogelijk ondersteund en geadviseerd wordt bij alle vragen die er toe doen.


Hoe werkt u samen met de casemanager?

In overleg met u maakt de casemanager goede en duidelijke afspraken over hoe vaak bezoek gewenst, nodig en mogelijk is. U kent uw thuissituatie het beste. Soms kunnen er redenen zijn om de contacten met de casemanager (tijdelijk) te intensiveren. Het is fijn wanneer u dit duidelijk aangeeft, zodat de casemanager hierop kan inspelen. De casemanager is bereikbaar op de doorgegeven werkdagen en vindt het prettig als u meteen aan de bel trekt; bijvoorbeeld bij dringende vragen of incidenten. Te lang wachten komt de situatie vaak niet ten goede. Uw signaal is belangrijk voor de casemanager en wordt altijd serieus genomen! Het uitgangspunt zal steeds zijn het behoud van de eigen regie en het in stand houden en/of vergroten van uw zelfredzaamheid. Dat kan betekenen, dat de casemanager u advies of ondersteuning geeft, maar dat er niet altijd (meteen) zaken uit handen worden genomen. Deze vorm van hulp zorgt ervoor dat u uiteindelijk langer fijn thuis kunt blijven wonen.


Hulp bij dementie, Midden-Limburg

Postadres: Westhoven 5 6042 NV Roermond.

Telefoon: 088-610 41 41

E-mail: contact@hulpbijdementie.nl


Comments


bottom of page