top of page

Kandidaten voor bestuursfunctie Seniorenraad gezocht

Profiel voor bestuursfunctie in Seniorenraad.

 

De kandidaat is woonachtig in Roermond en is 60 jaar of ouder. Hij /zij is 

maatschappelijk betrokken en heeft kennis van een of meerdere beleidsterreinen die 

speciaal voor senioren van belang zijn. Vanwege een vlotte en adequate 

communicatie, zowel intern als extern, wordt een achtergrond op minimaal MBO 

niveau gevraagd.

 

Hij/zij is maatschappelijk actief, in het bijzonder ten aanzien van 

de belangenbehartiging van senioren, of heeft de bereidheid dit te worden. 

Voor een goed functioneren van de Seniorenraad is het van belang dat de kandidaat 

participeert in netwerken en organisaties waaraan senioren deelnemen. Hij/zij is 

bereid om hiervoor voldoende tijd vrij te maken en is bereid en in staat de 

vergaderingen bij te wonen. 

 

Procedure 

Er vindt eerst een kennismaking en oriënterend gesprek plaats van de kandidaat met 

het dagelijks bestuur. Indien de indrukken van beide kanten positief zijn , krijgt de 

kandidaat de gelegenheid om tweemaal aan een vergadering van de Seniorenraad 

deel te nemen. Daarna volgt een tweede gesprek met het dagelijks bestuur waarna 

een besluit wordt genomen door het dagelijks bestuur om de kandidaat al dan niet 

voor te dragen tot benoeming als bestuurslid van de Seniorenraad. Bij een positief 

besluit van het dagelijks bestuur zal de Seniorenraad in haar eerstvolgende 

vergadering een besluit nemen over de voordracht.


Uw kunt in contact komen met de Seniorenraad via een e-mail naar het secretariaat:


bottom of page