top of page

Mantelzorg ondersteuning


Informatie voor iedereen die zorgt voor een naaste in de Gemeente Roermond.

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind of ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. Op de website van de Gemeente Roermond informeren wij u over de mogelijkheden die er zijn voor informatie en ondersteuning in onze gemeente.

Kijk voor meer informatie over mantelzorgondersteuning op https://www.roermond.nl/mantelzorg


 

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kan het Wmo-team van Sociale Zaken u misschien helpen.


Hieronder vindt u een overzicht van de hulpvragen waarmee u terecht kunt bij de Wmo:

  • Hulp om mensen te ontmoeten of om actiever te worden.

  • Ondersteuning voor de mantelzorger.

  • Hulp in het huishouden en bij uw regelzaken, zoals uw administratie en contact met instanties.

  • Opvang en activiteiten overdag, of een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.

  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen zoals een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.

  • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

  • Beschermd wonen, als u of iemand in uw omgeving door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig kan wonen. 

  • Bemoeizorg, als u zich zorgen maakt over iemand anders, bijvoorbeeld bij vreemd gedrag of een vervuilde woning, en er geen gesprek op gang komt met degene die hulp nodig heeft. 

  • Mentale preventie, als u zich veel somber voelt of piekert, of als u bezorgd bent over een naaste met psychische of verslavingsproblemen. 

  • Maatschappelijke opvang, als u dreigt u uw eigen huis kwijt te raken of op straat bent beland. We gaan graag met u in gesprek om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Heeft u een hulpvraag m.b.t. een opvangplek die niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met het meldpunt maatschappelijke opvang.  Comments


bottom of page