top of page

Raad van Ouderen


De Raad van Ouderen functioneert voor de seniorenverenigingen als hun overkoepelend orgaan, waarbij de seniorenverenigingen hun volledige zelfstandigheid behouden.

De samenwerkende senioren- en ouderenverenigingen organiseren op

15 maart 2023 weer een lente beurs voor senioren bijStox Tuincentrum in Roermond onder de naam “Senioren in het groen”.


De belangrijkste taak van de Raad voor Ouderen is het bieden van een platform voor belangenbehartiger en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Meer informatie: senioreninhetgroen.nl


bottom of page