top of page

Senioren te actief om achter de geraniums te zitten


De meeste senioren leiden een zeer actief leven. Ze wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltijd, rijden auto, passen op hun kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. Terugblikkend op hun leven voelen ze zich wijzer, rijker, milder, relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral erg dankbaar over wat het leven hun gebracht heeft. Dit blijkt uit het zingevings-onderzoek van KBO-PCOB, waaraan 1.550 senioren meededen. Het beeld dat de meeste ouderen zorg-behoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet dan ook hoognodig bijgesteld worden.


Senioren hebben het druk en komen tijd te kort. Acht op de tien senioren zijn buitenshuis actief. Zo doet 66% vrijwilligerswerk. Het meest binnen de seniorenvereniging, gevolgd door de kerk, een buurtvereniging, een sportclub en in de politiek. De helft van de vrijwilligers is actief in bijvoorbeeld de zorg voor anderen, in een museum, inloophuis, cliëntenraad of bibliotheek. Daarbovenop is ruim twee op de tien senioren oppasgrootouder, verleent 15% mantelzorg, heeft 7% betaald werk en doet nog eens 7% iets anders, bijvoorbeeld helpen bij een volkstuin, jeu de boules en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Normaal doen de senioren gemiddeld 9,4 uur per week vrijwilligerswerk, maar in de coronacrisis is dit met  gemiddeld 5,2 uur  teruggelopen tot 4,2  uur per week. 


Lees de volledige tekst op: Beter Oud

Comentarios


bottom of page