top of page

ServiceGilde zoekt Coaches


Een van de activiteiten die zo goed en kwaad als het kan doorgang vinden, is het project Coach4you. Coach4you Roermond is daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die tijd willen vrij maken om kinderen die moeilijkheden ondervinden bij de overstap van groep 8 Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs te ondersteunen.


Hierbij gaat het niet om leertechnische ondersteuning bij de vakken, maar vooral om sociaal-emotionele begeleiding. Een coach biedt o.a. hulp bij het gestructureerd aanpakken van het huiswerk, bij het zich eigen maken van leerstof, bij het opbouwen van zelfvertrouwen.


Wie heeft er interesse om deze kinderen een steuntje in de rug wil geven. Op onderstaande flyer staan de namen en telefoonnummers van de coaches die graag alle informatie verstrekken.

bottom of page