top of page

Stichting Groen Licht


Wij zijn een stichting die hulp bieden aan vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en laaggeletterden.

Onze hulp bestaat uit het begeleiding naar een betere deelname in onze maatschappij .

Wij willen anderstaligen en laaggeletterde Nederlanders helpen de taal te beheersen,

want taal is de basis voor maatschappelijke participatie en re-integratie.

Ook doen wij aan coaching en begeleiding en maatwerktraining.

Meer informatie: Stichting Groenlicht

Comments


bottom of page