Stichting Groen Licht


Wij zijn een stichting die hulp bieden aan vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en laaggeletterden.

Onze hulp bestaat uit het begeleiding naar een betere deelname in onze maatschappij .

Wij willen anderstaligen en laaggeletterde Nederlanders helpen de taal te beheersen,

want taal is de basis voor maatschappelijke participatie en re-integratie.

Ook doen wij aan coaching en begeleiding en maatwerktraining.

Meer informatie: Stichting Groenlicht