Vincentius: Geef kerstboodschappen cadeau.


Hulp nodig voor kerstactie tegen armoede in Roermond


Geef kerstboodschappen cadeau.

Roermond kent meer armoede binnen de gemeentegrenzen dan gemiddeld in Nederland. Van alle mensen in de Donderberg kan zestien procent met het inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken.


Daarom organiseert de Vincentiusvereniging elk jaar in december een kerstactie van de

opbrengst van hun kringloopwinkel, waarmee cadeaukaarten van Jan Linders worden verdeeld onder de laagste inkomens.


Deze actie dreigt in het water te vallen door de coronamaatregelen, waardoor de winkel een tijd dicht is geweest. Daarom vraagt de Vincentiusvereniging Roermondenaren om extra hulp. Iedere bijdrage is welkom op het rekeningnummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 RABO 0131 2554 28.


Meer informatie is te vinden op www.vincentiusroermond.nl

.


Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie van 'Senioren Roermond' geen aansprakelijkheid

Volg ons op Facebook

  • White Facebook Icon

©2017 Senioren Roermond | Design Creative Impact Point