Buurtplatform "Wij zijn Maasniel"


WijZijnMaasniel is een platform dat door liefhebbers van Maasniel is opgericht en wordt bijgehouden.

Onze liefde voor “Neel” uit zich in de vorm van het verbinden en samenwerken met alles en iedereen die Maasniel een warm hart toedraagt: Inwoners, verenigingen, ondernemers, wijk- en buurtverenigingen, gemeente Roermond, zorg teams, digitale initiatieven, en nog veel meer. Wij zijn samenwerkers, die niet willen concurreren met bestaande initiatieven maar elkaar juist willen versterken.

WijZijnMaasniel is ontstaan in september 2018 vanuit een groep enthousiastelingen.

Wij zijn verbinders. WijZijnMaasniel maakt een verbinding tussen “Neelder” bedrijven, bezoekers, bewoners en de volop aanwezige verenigingen!

Wij zijn digitaal aanwezig via een website en social media. Wij zijn een podium voor Maasniels talent dat zich vrijwillig inzet. Wij zijn betrokken en geïnteresseerde inwoners van Maasniel Wij zijn dienstbaar voor de gemeenschap met onze ogen, oren, kennis en ervaring Wij zijn graag actief in het behartigen van de belangen van de Maasnielse inwoners. Wij zijn bereid om te helpen om bestaande of nieuwe dorps-initiatieven te ondersteunen in woord en daad. Wij zijn open, vrij in denken en doen, onafhankelijk. Wij zijn gebaat bij onmisbare hulp van andere bewoners in welke vorm dan ook. Wij zijn ludiek. Wij zijn creatief. Wij zijn innovatief.

Kortom:

WijZijnMaasniel

Bezoek de website: wijzijnmaasniel.nl