top of page

Cultuur, geschiedenis en filosofie


'Rubico - Filosofie en Cultuur' is gehuisvest in Maastricht en stelt zich ten doel mensen in aanraking te brengen met het gedachtegoed van de westerse filosofie en hen daarin kritisch te vormen. Hiertoe worden lezingen, cursussen en cultuurreizen verzorgd.

De gedachte hierbij is dat filosofie niet op zichzelf staat, maar vele raakvlakken heeft met talloze andere cultuurdisciplines, zoals maatschappijgeschiedenis, archeologie en kunst. Rubico richt zich op de educatie van volwassenen.

Meer info: Rubico


Comments


bottom of page