top of page

Cultuur, geschiedenis en filosofie


Diverse universiteiten en HBO-instellingen in Nederland bieden onder de noemer HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) een cursusprogramma aan dat openstaat voor iedereen, met cursussen over kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, exacte vakken en meer.

De insteek: onderwijs op academisch niveau, maar zonder studieverplichting en verplichte tentamens. Samen met gelijkgestemden in de collegebanken volgt u inspirerende colleges

Meer info: HOVO Limburg

'Rubico - Filosofie en Cultuur' is gehuisvest in Maastricht en stelt zich ten doel mensen in aanraking te brengen met het gedachtegoed van de westerse filosofie en hen daarin kritisch te vormen. Hiertoe worden lezingen, cursussen en cultuurreizen verzorgd.

De gedachte hierbij is dat filosofie niet op zichzelf staat, maar vele raakvlakken heeft met talloze andere cultuurdisciplines, zoals maatschappijgeschiedenis, archeologie en kunst. Rubico richt zich op de educatie van volwassenen.

Meer info: Rubico


bottom of page