top of page

Meer Bewegen voor Ouderen ( MBvO )


Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen van 60 jaar en ouder.


Door Sportservice Roermond worden wekelijks, op verschillende plaatsen in Roermond MBvO-activiteiten georganiseerd.


Om aan de activiteiten deel te nemen hoeft u nergens lid van te zijn. U moet wel woonachtig zijn in de gemeente Roermond en 60 jaar of ouder zijn.


Meer info: Seniorensport binnen het MBvO - Sportservice Roermond


bottom of page