Contact met de seniorenraad

Voor zaken of aspecten die verbonden zijn aan de wijk kunt u het beste contact opnemen met de betreffende Wijkraad.
Zie voor de wijkvertegenwoordiger de informatie op de website van de gemeente Roermond.

 

Contacten over activiteiten op het gebied van voorlichting, educatie en sport verlopen via de werkgroep Voorlichting Seniorenraad.

 

Overig contact met de Seniorenraad verloopt via de secretaris.

Seniorenraad Roermond

Email: secretariaat@seniorenraadroermond.nl

KvK nr.: 41067886
Bank:  NL19RABO0121401421

 

U kunt ook het conctactformulier invullen.

 

De vergaderingen van de Seniorenraad in het Paradies zijn openbaar. Voor vergaderdata en locatie kijk u onder "Vergaderingen en notulen"op de pagina "Organisatiestructuur".

Thanks! Message sent.