Organisatiestructuur

De Seniorenraad Roermond bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 personen en een aantal leden. Momenteel zijn dat in totaal 12 personen.

De leden van de Seniorenraad nemen deel op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak. Bij de benoeming wordt gelet op kennis en betrokkenheid van en bij de senioren in Roermond en van interesse voor het gemeentelijk beleid op dit gebied.

Het is belangrijk te weten wat er leeft onder de ouderen en wat zich afspeelt in de samenleving. Daarmee ontstaat interactie en betrokkenheid.

De Seniorenraad wil met de voelhorens in de samenleving, en signalen van daaruit, bijdragen tot het veiligstellen van de belangen en behoeften van senioren in Roermond.

Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie van 'Senioren Roermond' geen aansprakelijkheid

Volg ons op Facebook

  • White Facebook Icon

©2017 Senioren Roermond | Design Creative Impact Point