Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie van 'Senioren Roermond' geen aansprakelijkheid

Volg ons op Facebook

  • White Facebook Icon

©2017 Senioren Roermond | Design Creative Impact Point

Organisatiestructuur

De Seniorenraad Roermond kent een dagelijks bestuur en bestuursleden die vanuit de verschillende wijken een inbreng hebben. Het is belangrijk te weten wat er leeft onder de ouderen en wat zich afspeelt in de wijken. Wat is noodzakelijk, wat zijn de behoeften, waar zijn welke knelpunten; allemaal signalen die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven en de gewenste voorzieningen. Het is ook van belang dat senioren individueel of georganiseerd kenbaar maken wat hen bezig houdt. Daarmee ontstaat interactie en betrokkenheid. De gemeente hanteert beleidsmatig voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan. De Seniorenraad wil met de voelhorens in de wijk en signalen van daaruit bijdragen tot het veiligstellen van de belangen en behoeften van senioren in Roermond.