top of page
Image by Christian Dubovan

Financiële bijdrage

Aanvraag financiële bijdrage

De wetgeving en zorg verandert snel in Nederland; we gaan van een verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving. Meer en meer zullen inwoners elkaar onderling moeten helpen. Om deze onderlinge hulp te stimuleren heeft de Seniorenraad Roermond van de gemeente Roermond de mogelijkheid gekregen om activiteiten en evenementen voor senioren te voorzien van een financiële bijdrage.

Financiële bijdrage

Om aanspraak te maken op deze bijdrage moet worden voldaan aan een aantal criteria. Meer informatie hierover kunt u hieronder lezen. Mede met deze bijdrage kunnen meer activiteiten en evenementen in de gemeente Roermond georganiseerd worden en zorgen Gemeente Roermond en inwoners samen dat senioren actief blijven in de maatschappij!

De aanvraag moet tijdig - bij voorkeur voor 1 oktober voor het jaar daarop volgend - worden ingediend bij de penningmeester van de Seniorenraad.

De aanvraag wordt daarna behandeld en beoordeeld door de Seniorenraad. De aanvrager ontvangt z.s.m. schriftelijk antwoord.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Seniorenraad, de heer Bert Verheijen, 

via penningmeester@seniorenraadroermond.nl

Bijdrage criteria

De criteria voor het aanvragen van een Flankerend Ouderen Beleid bijdrage (FOB):

 

Het formulier voor de aanvraag van FOB bijdrage:

bottom of page